Nou

 • Formes de pagament : Ara es poden modificar des de les comandes d'avui
 • Colors : Pots afegir els colors a les variants
 • Suport : Nova opció de suport per poder consultar les FAQ directament des de l'App
 • Cua d'impressió : Els tiquets ara s'envien a una cua, així s'en poden imprimir més d'un en impresores que no tinguin multisessió
 • Mostrar canvi : Opció per mostrar un popup amb el canvi a tornar (Auto, Sempre, Mai)
 • Pinpad : Opció per mostrar el pinpa quan s'esstà un determinat temps sense tocar la pantalla del dispositiu
 • Entrades / Sortides : Imprimeixen un tiquet també
 • Buscador : Les variants es filtren per poder fer una búsqueda més ràpida

Bugs

 • Ordres en espera : Solucionat un bug al fer logout/login que feia que es dupliquessin les ordres en esepera.
 • *Primera venda del dia : S'utiliza la data i treballador que afageix el primer artícle
 • Offline : Soluciona un bug que no es guardaven les ordres offline si es tancava l'App.
 • Pantalla de turno : Soluciona un bug que no mostrava bé la pantalla d'Obrir/Tancar torn en iOS 10
 • Control de caixa complet : Es soluciona l'import dels bitllets de 50€