Un dels errors més comuns en tancar / cobrar un tiquet és seleccionar una forma de pagament que no és la correcta; per exemple, prémer sobre efectiu quan el client ens ha pagat amb targeta o viceversa. Amb Revo RETAIL, podem corregir aquest error de manera molt senzilla amb o sense el tiquet.


Com canviar la forma de pagament d'una venda sense el tiquet

1. Accedim al menú r.

2. Prenem en Factures.3. Seleccionem la factura a la llista de l'esquerra.

Nota: Tenim la possibilitat d'utilitzar el calendari si la factura que necessitem modificar no és del dia actual.

4. A la part inferior dreta, prenem sobre els .5. Seleccionem la forma de pagament correcta a la llista que apareix. No veurem el canvi fins que accedim de nou a la factura.

6. Sortim de Factures prement sobre a la cantonada superior esquerra.


Com canviar la forma de pagament d'una venda amb el tiquet

1. Accedim al menú r.

2. Prenem en Buscar Factura.3. Introduïm manualment el número de factura o bé, si disposem del tiquet físicament, podem escanejar-lo amb un lector de codis de barres Bluetooth o amb la càmera del nostre dispositiu iPad.

4. A la part inferior dreta, prenem sobre els .5. Seleccionem la forma de pagament correcta de la llista que apareix. No veurem el canvi fins que accedim de nou a la factura.

6. Sortim de la factura prement sobre a la cantonada superior esquerra.