Revo Retail permet crear campanyes de rebaixes d’una manera fàcil, potent i flexible amb només uns quants clics.

Les Rebaixes es troben al menú de Promocions, a la secció de Rebaixes

Per tal de crear la primera campanya de rebaixes, prèviament heu de crear una tarifa per associar-la-hi: Com crear tarifes

Un cop teniu la tarifa per aplicar, per crear una nova campanya, aneu a Rebaixes.

Quan creeu una campanya de Rebaixes, podeu editar les funcions següents:

  1. Feu clic al botó "Nou".

  2. Apareixerà una finestra nova amb els paràmetres que cal configurar per a la vostra campanya de rebaixes.

Camp Descripció
Activa: Si s’ha de tenir en compte o no la campanya.
Nom: El nom que li vulgueu donar.
Des de: Inici de la campanya (Deixeu en blanc si no voleu limitar-ne la data inicial)
Fins a: Final de la campanya (Deixeu en blanc si no voleu limitar-ne la data final)
Aplica a:
Tots: Afecta tots els productes.
Només a: Afecta només els productes de les categories seleccionades.
Tots tret de: Afecta tots els productes, tret dels de les categories seleccionades.
Tarifa: La tarifa a assignar.
Aplica: Afegiu les categories al botó Categories de la llista
  1. Un cop tingueu creada la campanya de Rebaixes, hi afegireu les categories de productes. Per a fer-ho, feu clic a Categories.
  1. A la llista, seleccioneu i afegiu les categories a què volem que s'apliqui aquesta campanya.

  2. Un cop afegides les categories, podrem tornar a la pàgina principal de Rebaixes i ja tindreu creada/es la/es vostra/es campanya/es.

Nota: En cas que un producte opti a més d’una rebaixa, se li aplicarà la primera de la llista.